הורד דף מידע מחירון הזמן!
 

מחירון: המחיר של הפונטים תלוי במספר הכניסות לאתר. המחיר הינו לדומיין אחד בלבד בכפוף לרשיון השימוש.

מחיר
עד מיליון כניסות בחודש 300
מעל מיליון כניסות בחודש 600

* המחירים אינם כוללים מע"מ

לרכישת פונטים לאפליקציות נא לפנות למשרדינו בטלפון: 03-6811211